Distribútor poľnohospodárskej techniky

BIG FORREST

BIG FORREST

Lesná fréza ORSI Big Forrest
2500 DT

Vhodný pre čistenie a mulčovanie divokej vegetácie, kríkov, rastlín, konárov a iné - drevina až do priemeru 35 cm
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter