Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čistenie plodín

Čistenie plodín

Katalóg strojov > Čistenie plodín

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu

Morička osiva
AGATA

Rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Mobilná rotačná morička
Amela

Mobilná rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Dávkovacia rotačná morička
AL 50 P

Dávkovacia rotačná morička s výkonom do 1 t/h

Rotačná morička
HANKA 10 S-25W

Morička určená pre plne automatizované technologické linky

Bubnová čistička
RBSIA 40-230 t/h

Univerzálne zariadenie na čistenie osiva ľubovoľnej plodiny
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter