Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čističky obilia - aerodynamické

Čističky obilia - aerodynamické

Katalóg strojov > Čistenie plodín > Čističky obilia - aerodynamické

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu

Bubnová čistička
Titan RBSIA 40-230

Univerzálne zariadenie na čistenie osiva ľubovoľnej plodiny
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter