Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čistička obilia - aerodynamická

Typ produktu: ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu

Spoločnosť Inter Agro spol. s r.o. ako výhradný dovozca pre Slovensko, českú republiku, Maďarsko a Rakúsko predstavuje aerodynamické čističky obilia - separátory na čistenie poľnohospodárskych plodín na princípe vlastnej váhy rady ISMIA. Tieto stroje sú novinkou určené na čistenie a kalibráciu (triedenie) zrna akýchkoľvek rastlinných kultúr prúdom vzduchu na základe mernej hmotnosti jadra - zrna. 

Jemné čistenie a triedenie zrna

Tieto stroje na separáciu obilia - ISMIA čistia a triedia všetky druhy plodín, alebo sypkého  materiálu. Stabilný prúd vzduchu udržuje konzistentný čistiaci účinok počas celého procesu. Tieto stroje oddeľujú ľahké a ťažké nečistoty a triedia úlomky, poškodené a ľahké semená od vysokokvalitných semien, všetko v jednom jedinom kroku. Je to dôležité, pretože sejba najschopnejších semien zlepší výnosy až o 30% a pomôže plodine dozrieť skôr a rovnomerne. Predaj vysokokvalitného osiva za prémiovú cenu, ktorá by sa inak predávala za komoditnú cenu môže pre plodinu predstavovať pridanú hodnotu. Mnoho poľnohospodárov nielen ušetrí peniaze, ale pri použití separátora ISMIA zarába dodatočný príjem. Tieto stroje prinášajú veľkú hodnotu takmer každému poľnohospodárovi, ktorý pestuje obilie - zrno (alebo iné poľnohospodárske plodiny).

Čistenie na sitách   Čistenie vzduchom
 

 

Oddeľovanie podľa hmotnosti zrna prúdením vzduchu

 • Najťažšie nečistoty ako sú kamene, špina a iné častice odpadu  padajú do 1. výstupu - frakcie.
 • Semená s najvyššou hmotnosťou padajú do 2 a 3 frakcie. Toto je najlepšia voľba pre sejbu semien najvyššej kvality s najvyššou hodnotou klíčivosti a hmotnosti zrna.
 • Semená so strednou hmotnosťou padajú cez 4 a 5 frakciu. Sú vhodné pre potravinové alebo komoditné obilie.
 • Semená s najnižšou hmotnosťou a poškodené zrná - jadrá padajú do 6 a 7 frakcie. Zrno z týchto frakcií  je navhodnejšie na skrmovanie.
 • Prach, plevy a ďalšie ľahké nečistoty sa odvádzajú prúdom vzduchu mimo komory (frakcií)  ISMIA separátora  a smerujú cez výstupný komín na vytvorené zberné miesto.
 

Bez sít, bez údržby

Motor, ktorý poháňa špeciálny ventilátor je jedinou pohyblivou časťou stroja. Neexistujú tu žiadne sitá, pretože stroj používa len vzduch, ktorý ovplyvňuje separáciu - čistenie. Neexistujú žiadne mazacie miesta a niesú potrebné žiadne náhradné diely.

 


Konfigurátor stroja s výberom parametrov
Pripravujeme...
Máte otázku? Kontaktujte nás.
Čistička obilia - aerodynamická ISMIA Showroom
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická
 • Čistička obilia - aerodynamická

 

Zásady používania separátorov

ISMIA separátor je stroj na vstupné čistenie - čistenie - kalibráciu zrna akýchkoľvek rastlinných kultúr, bez sít.

Separátor ISMIA vykonáva spracovanie separovaného materiálu s rozdelením na frakcie podľa typu stroja zlúčením vždy 4 základných: 1. Ťažký odpad (kamene, hlina) 2. Kalibrovaná frakcia (najťažšie zrná) 3. Komerčná komodita 4. Odpad alebo kŕmna frakcia.
 

Proces čistenia zrna si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Inter Agro 
Všetky separátory - čističky sú farbené práškovým smaltovaním, ktoré zaručuje bezkoróznosť po dlhú dobu ich používania. Všetky separátory sú certifikované certifikátom CE.
Separátory sa už niekoľko rokov predávajú do Spojených štátov a krajín západnej Európy.

NAŠE ODLIŠNOSTI - VAŠA SPOKOJNOSŤ

Prvá vec, ktorej je potrebné venovať pozornosť voči konkurenčným strojom, je šírka stroja. Pretože produktivita stroja závisí hlavne od šírky separačnej komory. Čím je výšší výkon čističky, tým je stroj širší a tým je tenšia vrstva zrna, ktorá prichádza z násypky do separačnej komory. Keď je vrstva zrna silná (hrubá), kvalita oddelenia - separácie je zlá - nekvalitná.

Naša ISMIA-10 má rovnakú šírku ako niektoré konkurenčné s naším označením ISMIA-30.

Nízka spotreba energie

Separátory - čističky ISMIA sú majstri v úspore elektrickej energie. Majú najnižšiu spotrebu energie na tonu vyčisteného obilia zo všetkých podobných strojov na trhu.

Aerodynamika je v takýchto strojoch veľmi dôležitá. Nestačí vháňať prúdenie vzduchu do separačnej komory. Taký tok bude turbulentný a posunie sa v smere otáčania obežného kolesa (ventilátora), čo znamená, že rýchlosť a tlak vzduchu sa budú líšiť v rôznych stranách separačnej komory, čo povedie k rozdielu v separácii zrna na rôznych stranách separačnej komory. Preto vysokú úlohu hrá stabilizácia - premena prietoku z turbolentného na lineárny vzduch,  kde u konkurenčných nie sú žiadne aerodynamické prvky.

 

 

Riešenie na odstránenie chorého zrna z čisteného materiálu

Aflatoxín, námeľ, fusárium, vomitoxín a iné choroby môžu byť výrazne znížené na prijateľnú úroveň. Tým sa z bezcennej plodiny stáva cenná komodita.

Odstránenie nežiadúcich elementov zvýši hodnotu plodiny.

Triedenie zŕn a predaj najkvalitnejších semien prinesie prémiovú cenu. Odstránenie chorých jedincov z plodiny bude pre Vás prínosom. 

Na obrázku vľavo je vidieť ako zrno s čiastočným poškodením je oddeľované od zdravých semien. Deje sa tak preto, že objavujúce sa poškodenia, spôsobené hmyzom, baktériami alebo mechanickým poškodením vedú k zníženiu jeho hmotnosti.
Pri separácii zŕn na sitách s čiastočným poškodením prechádzajú so zdravou frakciou, pretože ich rozmer sa nemení. To môže byť jasne vidieť na obrázku vpravo.

Zvýšenie výnosu, pridanie zisku

Čistenie obilia a strukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou.

Výsledkom sú nasledujúce výhody:

 • Výnosy sa zvyšujú až o 30% a  viac
 •  Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám
 •  Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 96%
 •  Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr

Získajte efektívnosť vo výrobe

Pri čistenií  obilia na osivo len pomocou gravitačného stola, alebo sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

 

SÓJA JAČMEŇ KUKURICA REPKA ZASUĚNÁ PŠENICA ČISTENÁ PŠENICA

 

Užívateľsky jednoduchá obsluha

Po naučení sa ovládania stroja ho môže obsluhovať takmer ktokoľvek bez špeciálneho školenia. Frekvenčný menič (FM) umožňuje rýchlu a ľahkú zmenu medzi čistenými plodinami a doladenie parametrov separácia rýchlo a jednoducho. Umožňuje jemné spúšťanie a zastavenie stroja. Smer vzduchu je reverzibilný pre samočistenie.

 Rýchlosť čistenia zrna  je založená napr. na pšenici obsahujúcej 13% vlhkosti. Sila vzduchu sa môže líšiť v závislosti od druhu plodiny, obsahu vlhkosti, množstva cudzích elementov a ďalších faktorov.

Modely separátorov - čističiek ISMIA sa pohybujú od 160 bu / h (5 ton) za hodinu do 6 600 bu / h (100 ton) za hodinu. Dimenzovanie - výber stroja pre Vaše potreby  je jednoduchý pomocou rôznych modelov.

Schéma inštalácie separátora/čističky

123

Separátory ISMIA jedna z možností inštalácie a následné rozdeľovanie frakcií.

Úlohou separačnej komory je meniť trajektóriu voľného pádu zrna prúdením vzduchu vytváraného špeciálnym vetilátorom s premenou turbolentného vzduchu na lineárny, a tak deleniu materiálu do frakcií v závislosti od ich hmotnosti, veľkosti a tvaru. Zrno sa privádza do násypky, rozdeľované po celej šírke cez vstupný valec, kde vlastnou hmotnosťou vstupuje do separačnej komory rovnomerným tokom. Tu sú častice oddelené a rozdelené do frakcií triedené pomocou nastaviteľných klapiek separátora. Každá frakcia, môže byť upravená podľa individuálnych potrieb užívateľa týmto vlastným nastavením.