Distribútor poľnohospodárskej techniky

Moričky osiva

Moričky osiva

Katalóg strojov > Čistenie plodín > Moričky osiva

Morička osiva
AGATA

Rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Mobilná rotačná morička
Amela

Mobilná rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Dávkovacia rotačná morička
AL 50 P

Dávkovacia rotačná morička s výkonom do 1 t/h

Rotačná morička
HANKA 10 S-25W

Morička určená pre plne automatizované technologické linky
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter