Distribútor poľnohospodárskej techniky

Rotačná morička s výkonom od 4 do 10 t/ h

Rotačná morička s výkonom od 4 do 10 t/ h

Katalóg strojov > Čistenie plodín > Moričky osiva > Rotačná morička s výkonom od 4 do 10 t/ h

Rotačná morička
HANKA 10 S-25W

Morička určená pre plne automatizované technologické linky
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter