Distribútor poľnohospodárskej techniky

Lisovanie, kosenie, zber krmovín

Lisovanie, kosenie, zber krmovín

Katalóg strojov > Lisovanie, kosenie, zber krmovín

Obaľovačka balíkov
OZ 7500 TEKLA

Obaľovačka okrúhlych - valcových balíkov

Lis na okrúhle balíky s variabilnou komorou
PZ 1832 PRIMA

Určený pre lisovanie sena, slamy a sena na senáž

Lis s pevnou lisovacou komorou
FARMA PLUS- PS 1211, PS 1221

Lis na okrúhle balíky o rozmeroch 120x120cm

Kladivkový mulčér LEOPARD/O
200,250,280

Rotačný kladivkový mulčér - drvič na úpravu strnísk po žatve, lúk a pasienok

Disková kosa OPTI CUT 320 TALEX
Z 302/3

Zadná disková kosa s pracovným záberom 3,2 m

Predná disková kosa FAST CUT 300
FAST CUT 300

Alternatíva k zadným žacím strojom alebo ako ideálny doplnok k nim

Disková kosa OPTI CUT
210, 250, 280, 320

Zadná disková kosa s pracovným záberom 2,1-3,00 m

Bubnová rotačná kosa
Mini a Mini Mini

Bubnová rotačná kosa je určená na kosenie trávy na malých trávnatých plochách

Obracač - zhrabovač
Bocian 170-225

BOCIAN sa venuje príprave zelených hmôt na lisovanie siláže ako aj na zber krmovín
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter