Distribútor poľnohospodárskej techniky

Plečky s prihnojovaním - tuhé hnojivo

Plečky s prihnojovaním - tuhé hnojivo

Plečka - kultivátor s prihnojovaním sklopná
ACM

Plečka pre širokoriadkové plodiny so zásobníkom na prihnojovanie, sklopná mechanicky alebo hydraulicky.
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter