Distribútor poľnohospodárskej techniky

Kultivátor série AU

Kultivátor série AU

Kultivátor, kombinátor
AU

Kombinátor na spracovanie pôdy a predsejbovú prípravu osivového lôžka
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter