Nesený ťažký kompaktor série AUC

Nesený ťažký kompaktor série AUC

Predsejbový kompaktor
AUC

Kompaktor na prípravu sejbového lôžka