Polonesený kompaktor - 5 operácií jedným prejazdom

Polonesený kompaktor - 5 operácií jedným prejazdom

Katalóg strojov > Príprava a spracovanie pôdy > Predsejbová príprava pôdy, kompaktory > Polonesený kompaktor - 5 operácií jedným prejazdom