Distribútor poľnohospodárskej techniky

Hustosiate sejačky

Hustosiate sejačky

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Hustosiate sejačky

Bezorebná sejačka
Salvis Z

Bezorebná sejačka Strip Till

Sejačka s predsejbovou prípravou
Salvis T

Sejačka jedným prejazdom zaisťuje predsejbovú prípravu pôdy, prípravu sejbového lôžka a spätné utuženie pôdy

Nadstavbová sejačka
SN

Hustosiata sejačka s nádstavbovým systémom
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter