Distribútor poľnohospodárskej techniky

Sejačka pre obilniny diskové, radličkové

Sejačka pre obilniny diskové, radličkové

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Hustosiate sejačky > Sejačka pre obilniny diskové, radličkové

Sejačka s predsejbovou prípravou
Salvis T

Sejačka jedným prejazdom zaisťuje predsejbovú prípravu pôdy, prípravu sejbového lôžka a spätné utuženie pôdy

Nadstavbová sejačka
SN

Hustosiata sejačka s nádstavbovým systémom
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter