Distribútor poľnohospodárskej techniky

Sejačky medziplodín

Sejačky medziplodín

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Sejačky medziplodín

Sejačka medziplodín
SP200

Sejačka na sejbu medziplodín

Pneumatické sejačky APV
PS 120,200,300 M1

Pneumatické sejačky na výsev rôznych typov plodín
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter