Vzduchová čistička obilia ISMIA

Skladom, dostupné k dodaniu

Vzduchová čistička obilia – zrnín na osivo, kalibrácia osiva na princípe objemovej hmotnosti zrna. Primárne a sekundárne čistenie zrna.

AERODYNAMICKÉ – VZDUCHOVÉ ČISTIČKY

ISMIA

ISMIA-30 + OSCIA-30

Zariadenia na čistenie obilia model ISMIA.

Inter Agro spol.s r.o. ponúka celý rad vzduchových čističiek rady ISMIA na čistenie zrna, ktoré sa dajú použiť ako na malej farme, tak aj vo veľkých farmách a výrobných linkách. Nech už je pred Vami akákoľvek úloha: predbežné, primárne, sekundárne čistenie zrna alebo kalibrácia semien – sme schopní ponúknuť čističku rady ISMIA s bohatou výbavou doplnkovou výbavou, ktorá ju ľahko vyrieši.

Model bez predčističky OSCIA Model s predčističkou OSCIA + ZLF + zvody
      

Zlučovač frakcií – Žľabový systém

Zlučovač frakcií – Rúrový systém

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť modernizovaný a vylepšený separátor – čističku zrna ISMIA s jednositovou predčističkou OSCIA.

 • Jednositová predčistička Scalper OSCIA na predbežné čistenie  (voliteľné)
 • Modernizovaný vzduchový systém prúdenia vzduchu (zníženie spotreby energie až o 50% voči predchádzajúcim modelom)
 • Zvýšenie objemu zásobníka na zrno
 • Zlučovače frakcií – žľabový systém alebo rúrový systém (voliteľné)
 • ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt (voliteľné)
 • Podávací valček pre rovnomerné rozloženie zrna (voliteľné) NOVINKA

Viac v ponuke príslušenstvo tu. Kombinácia predčistiacej jednositovej jednotky (scalpera OSCIA) so separátorom ISMIA umožňuje rozšíriť jej funkčnosť a vykonať plnohodnotné primárne čistenie/kalibráciu zrna jedným úkonom. Predtým to bola takmer nemožná úloha, pretože veľké nečistoty spadali do komoditnej frakcie. Scalper – predčistička OSCIA je nainštalovaná na násypke zrna ISMIA a je ovládaná z hlavného ovládacieho panela (v ponuke aj ako samostatná jednotka). Má jednoduchý a spoľahlivý dizajn. Poskytuje vysokú účinnosť odstraňovania veľkých nečistôt. PRINCÍP PRÁCE ČISTIČKY ISMIA a SEPARÁTORA ZRNA OSCIA zhliadni 3D animáciu tu. Hlavným cieľom separátora ISMIA je zmeniť trajektóriu voľného pádu prúdu zrna do čistiacej komory a naň pôsobiacého vzduchu vytvoreného špeciálnou turbínou (pretvorenie turbolentného vzduchu po vstupe do komory na lineárny) a týmto rozdelenie východiskového materiálu na frakcie v závislosti od jeho objemovej hmotnosti. Zrno sa privádza do násypky čističky ISMIA pomocou (šnekové dopravníky, pásové dopravníky, alebo korečkové dopravníky z násypného koša) a distribuuje sa ďalej pod svojou vlastnou hmotnosťou rovnomerným prúdom do separačnej komory. Tu sú častice zrna oddelené a rozdelené do frakcií a pomocou nastaviteľných klapiek 1-6 sa jemne doladzujú výstupy jednotlivých frakcií. Každá frakcia môže byť upravená podľa individuálnych potrieb užívateľa. NEUSTÁLE INOVOVUJEME. Nová konštrukcia špeciálnej turbíny (ventilátora) so zložitejším a technologickejším vyrovnávacím zariadením (zmena turbolentného vzduchu na lineárny viď. 3D video) poskytuje ideálne rozdelenie prúdu vzduchu vchádzajúceho do pracovnej komory a oveľa lepšiu uniformitu separácie. Ako doplnkovú výbavu je možné nainštalovať separátor OSCIA (jednoroštová – jednositová predčistička) na násypku čističky ISMIA (čistenie aj plodín ako – mak, facélia, ľan, ostropestrec mariánsky, horčica, repka, EKO pšenica, pšenica, sója, jačmeň, kukurica, slnečnica a podobné zrná). Pre získanie blížiac sa 100% výkonu separátora ISMIA je potrebné usporiadať prísun a odvod zrna, pre zachovanie uvádzaných výkonov modelov čističiek. Pre vytvorenie nenáročnej linky je potrebné dovybaviť linku o šnekové dopravníky, prípadne korečkové dopravníky alebo pásové dopravníky s násypným košom pre plnenie zrna. Pre zvýšenie produktivity a kvality čistenia odporúčame dovybaviť čističky ISMIA v kombinácii s predčističkou OSCIA.

Odkaz Na Naše Videá YouTube:

Čistenie ISMIA-5 a morenie jačmeňa, Čistenie ISMIA-5 a morenie pšenice, Čistenie ISMIA-5 a morenie sóje, Čistenie ISMIA-15 maku, Čistenie ISMIA-15 EKO Pšenice, Čistenie ISMIA-30 Lupiny Bielej, Kalibrácia Zrna Pšenice ISMIA-5 Morenie PNSh-3.01 BigBag,

Jemné čistenie a triedenie zrna

Stroje na separáciu obilia – ISMIA čistia a triedia všetky druhy plodín, alebo sypkého  materiálu na princípe objemovej hmotnosti zrna. Stabilný lineárny prúd vzduchu (srdce čističky) zabezpečuje konzistentný čistiaci účinok počas celého procesu. Vzduchové čističky ISMIA oddeľujú ľahké a ťažké nečistoty a triedia úlomky, poškodené a ľahké semená od vysokokvalitných semien a to všetko v jednom jedinom kroku. Je to dôležité, pretože sejba najschopnejších semien zlepší výnosy až o 30% a pomôže plodine dozrieť skôr a rovnomerne aj o viac ako 2 týždne. Takto získame predaj vysokokvalitného osiva za prémiovú cenu, ktorá by sa inak predávala za komoditnú cenu, čo pre takto vyčistenú plodinu predstavovuje pridanú hodnotu. Mnoho poľnohospodárov nielen ušetrí peniaze, ale pri použití separátora ISMIA zarába dodatočný príjem. Naše vzduchové čističky prinášajú vysokú hodnotu takmer každému poľnohospodárovi, ktorý pestuje obilie – strukoviny a iné špeciálne plodiny (mak, facélia, tráva, ostroestrec mariánsky, ľan a iné.

Čistenie na sitových čističkách Čistenie na vzduchovej čističke ISMIA

Hlavnou nevýhodou sitových čističiek je triedenie zrna len podľa jeho veľkosti. Nie sú schopné vytriediť zrno podľa jeho objemovej hmotnosti, ale len veľkostne čím dochádza pri čistení zrna na osivo s obsahom zŕn napadnutých škodcom alebo chorobou čím sa pri sejbe rovno zavádza do pôdy čo sa neskôr odzrkadľuje na kvalite porastu. Viď foto.

Pri čistení  obilia na osivo len pomocou sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Vzduchové čističky rady ISMIA oddeľujú zrno podľa jeho objemovej hmotnosti prúdením vzduchu po jeho vstupe do komory. Takto zíkavame frakcie pri ktorých osivový materiál je pozbavený chorého a škodcom napadnutého zrna osiva. Zvýšenie výnosu, pridanie zisku Čistenie obilia a stukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody: • Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 99% • Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr • Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám

 • Výnosy sa zvyšujú až o 30% 

Viď foto. Overené našími zákazníkmi.

Odstránenie nežiadúcich elementov zvýši hodnotu plodiny.

Triedenie zŕn a predaj najkvalitnejších semien prinesie prémiovú cenu. Odstránenie chorých jedincov z plodiny bude pre Vás zase prínosom.

Na obrázku vľavo je vidieť ako zrno s čiastočným poškodením je oddeľované od zdravých semien. Deje sa tak preto, že prejavujúce sa poškodenia zrna, spôsobené hmyzom, chorobami alebo mechanickým poškodením vedú k zníženiu jeho hmotnosti. Pri separácii zŕn na sitách prechádza percentuálne v desiatkách viac zŕn so zdravou frakciou, pretože ich rozmer sa nemení. To môže byť jasne vidieť na obrázku vpravo. 

Oddeľovanie podľa hmotnosti zrna prúdením vzduchu

 • Najťažšie nečistoty ako sú kamene, špina a iné častice odpadu  padajú do výstupu – frakcie 1.
 • Semená s najvyššou hmotnosťou padajú do 2 a 3 frakcie. Toto je najlepšia voľba pre sejbu semien najvyššej kvality s najvyššou hodnotou klíčivosti a hmotnosti zrna.
 • Semená so strednou hmotnosťou padajú do 4 a 5 frakcie. Sú vhodné pre potravinové alebo komoditné obilie.
 • Semená s najnižšou hmotnosťou a poškodené zrná – semená padajú do 6 a 7 frakcie. Zrno z týchto frakcií  je navhodnejšie na skrmovanie.
 • Prach, plevy a ďalšie ľahké nečistoty sa odvádzajú prúdom vzduchu mimo komory (frakcií)  ISMIA separátora  a smerujú cez výstupný komín na vytvorené zberné miesto.
 • V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Minimálna údržba stroja

Motor, ktorý poháňa špeciálny ventilátor – turbínu je jedinou pohyblivou časťou čističky ISMIA. Jediné sito v prípade výbavy scalpera – predčističky OSCIA je ľahko vymeniteľné a takmer bez údržby, pretože stroj používa len vzduch, ktorý ovplyvňuje separáciu – čistenie. Neexistujú žiadne mazacie miesta a niesú potrebné žiadne náhradné diely. Pri zmene plodiny sa vyžaduje vyčistenie ciest čističky a motorov pmocou vzduchu.

Zásady používania separátorov

ISMIA separátor je stroj na vstupné čistenie (predčistenie) – čistenie – kalibráciu zrna akýchkoľvek rastlinných kultúr. Separátor ISMIA vykonáva spracovanie separovaného materiálu s rozdelením na frakcie podľa typu stroja zlúčením vždy 4 základných: 1. Ťažký odpad (kamene, hlina) 2. Kalibrovaná frakcia (najťažšie zrná) 3. Komerčná komodita 4. Odpad alebo kŕmna frakcia. V prípade výbavy OSCIA odvod hrubých nečistôt.

Proces čistenia zrna si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Inter Agro. Všetky separátory – čističky sú lakované práškovým smaltovaním, ktoré zaručuje bezkoróznosť po dlhú dobu ich používania. Všetky separátory sú certifikované certifikátom CE. Separátory sa už niekoľko rokov predávajú do Spojených štátov a krajín Európy.

NAŠE ODLIŠNOSTI – VAŠA SPOKOJNOSŤ

Prvá vec, ktorej je potrebné venovať pozornosť voči konkurenčným strojom, je šírka stroja. Pretože produktivita stroja závisí hlavne od šírky separačnej komory. Čím je výšší výkon čističky, tým je stroj širší a tým je tenšia vrstva zrna, ktorá prichádza z násypky do separačnej komory. Keď je vrstva zrna silná (hrubá), kvalita oddelenia – separácie je zlá – nekvalitná. Naša ISMIA-15 má rovnakú šírku ako niektoré konkurenčné čističky pod naším označením ISMIA-30.

Nízka spotreba energie

Separátory – čističky ISMIA sú majstri v úspore elektrickej energie až o 50% menej ako predchádzajúce modely (viď tabuľky). Majú najnižšiu spotrebu energie na tonu vyčisteného obilia zo všetkých podobných strojov na trhu. Aerodynamika je v takýchto strojoch veľmi dôležitá. Nestačí vháňať prúdenie vzduchu do separačnej komory. Taký tok bude turbulentný a posunie sa v smere otáčania obežného kolesa (ventilátora), čo znamená, že rýchlosť a tlak vzduchu sa budú líšiť v rôznych stranách separačnej komory, čo povedie k rozdielu v separácii zrna na rôznych stranách separačnej komory. Preto vysokú úlohu hrá stabilizácia – premena prietoku z turbolentného na lineárny vzduch,  kde u konkurenčných nie sú žiadne aerodynamické prvky.

Riešenie na odstránenie chorého zrna z čisteného materiálu alebo škodcov

 • Riešenie na odstránenie chorého zrna z čistého materiálu (Aflatoxín, námeľ, fusárium, vomitoxín a iné choroby môžu byť výrazne znížené na prijateľnú úroveň. Tým sa z bezcennej plodiny stáva cenná komodita.
 • V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Zvýšenie výnosu, pridanie zisku

Čistenie obilia a strukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody:

 • Výnosy sa zvyšujú až o 30% a  viac
 •  Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám
 •  Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 96%
 •  Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr

Získajte efektívnosť vo výrobe

Pri čistenií  obilia na osivo len pomocou gravitačného stola, alebo sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Užívateľsky jednoduchá obsluha

Pozískaní praxe ovládania stroja po jeho zaškolení k obsluhe (ŠTANDARD) ho môže obsluhovať takmer ktokoľvek bez ďalšieho špeciálneho školenia. Frekvenčný menič (FM) umožňuje rýchlu a ľahkú zmenu medzi čistenými plodinami na doladenie parametrov separácia. Umožňuje jemné spúšťanie a zastavenie stroja. Smer vzduchu je reverzibilný pre samočistenie. Rýchlosť čistenia zrna  je založená napr. pri pšenici obsahujúcej 13% vlhkosti. Sila vzduchu sa môže líšiť v závislosti od druhu plodiny, obsahu vlhkosti, množstva cudzích elementov a ďalších faktorov. Modely separátorov – čističiek ISMIA sa pohybujú výkonom od 3 ton za hodinu do 60 ton za hodinu. Dimenzovanie – výber stroja pre Vaše potreby  je jednoduchý pomocou rôznych modelov.

Pšenica Zasušená Pšenica Jačmeň Repka Sója Kukurica

 

Výhody Našich Vzduchových Čističiek  ISMIA

Čistenie obilia a stukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody: • Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 99% • Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr • Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám • Výnosy sa zvyšujú až o 30%  • V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Oddeľovanie podľa hmotnosti zrna prúdením vzduchu

 • Najťažšie nečistoty ako sú kamene, špina a iné častice odpadu  padajú do výstupu – frakcie 1.
 • Semená s najvyššou hmotnosťou padajú do 2 a 3 frakcie. Toto je najlepšia voľba pre sejbu semien najvyššej kvality s najvyššou hodnotou klíčivosti a hmotnosti zrna.
 • Semená so strednou hmotnosťou padajú do 4 a 5 frakcie. Sú vhodné pre potravinové alebo komoditné obilie.
 • Semená s najnižšou hmotnosťou a poškodené zrná – semená padajú do 6 a 7 frakcie. Zrno z týchto frakcií  je navhodnejšie na skrmovanie.
 • Prach, plevy a ďalšie ľahké nečistoty sa odvádzajú prúdom vzduchu mimo komory (frakcií)  ISMIA separátora  a smerujú cez výstupný komín na vytvorené zberné miesto.
Čistenie na sitových čističkách Čistenie na vzduchovej čističke ISMIA

 

Triedenie zŕn a predaj najkvalitnejších semien prinesie prémiovú cenu. Odstránenie chorých jedincov z plodiny bude pre Vás prínosom.

Na obrázku vľavo je vidieť ako zrno s čiastočným poškodením je oddeľované od zdravých semien. Deje sa tak preto, že objavujúce sa poškodenia, spôsobené hmyzom, baktériami alebo mechanickým poškodením vedú k zníženiu jeho hmotnosti. Pri separácii zŕn na sitách s čiastočným poškodením prechádzajú so zdravou frakciou, pretože ich rozmer sa nemení. To môže byť jasne vidieť na obrázku vpravo.

Minimálna údržba stroja

Motor, ktorý poháňa špeciálny ventilátor – turbínu je jedinou pohyblivou časťou čističky ISMIA. Jediné sito v prípade výbavy scalpera – predčističky OSCIA je ľahko vymeniteľné a takmer bez údržby, pretože stroj používa len vzduch, ktorý ovplyvňuje separáciu – čistenie. Neexistujú žiadne mazacie miesta a niesú potrebné žiadne náhradné diely. Pri zmene plodiny sa vyžaduje vyčistenie ciest čističky a motorov pmocou vzduchu.

Nízka spotreba energie

Separátory – čističky ISMIA sú majstri v úspore elektrickej energie až o 50% menej ako predchádzajúce modely (viď tabuľky). Majú najnižšiu spotrebu energie na tonu vyčisteného obilia zo všetkých podobných strojov na trhu. Aerodynamika je v takýchto strojoch veľmi dôležitá. Nestačí vháňať prúdenie vzduchu do separačnej komory. Taký tok bude turbulentný a posunie sa v smere otáčania obežného kolesa (ventilátora), čo znamená, že rýchlosť a tlak vzduchu sa budú líšiť v rôznych stranách separačnej komory, čo povedie k rozdielu v separácii zrna na rôznych stranách separačnej komory. Preto vysokú úlohu hrá stabilizácia – premena prietoku z turbolentného na lineárny vzduch,  kde u konkurenčných nie sú žiadne aerodynamické prvky.

Získajte efektívnosť vo výrobe

Pri čistenií  obilia na osivo len pomocou gravitačného stola, alebo sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Užívateľsky jednoduchá obsluha

Pozískaní praxe ovládania stroja po jeho zaškolení k obsluhe (ŠTANDARD) ho môže obsluhovať takmer ktokoľvek bez ďalšieho špeciálneho školenia.

Vzduchové Čističky – Separátory rady ISMIA 

PONUKA AERODYNAMICKÝCH SEPARÁTOROV

Model čistenie /kalibrácia t/h Spotreba energie kW/h Rozmery v / mm/ Váha v /kg/
dĺžka šírka výška

PROFI Séria

ISMIA-3
3 / 1,5 0,55 220V, 50Hz 1840 450 1900 135
ISMIA-5
5 / 2,5 0,55 220V, 50Hz 1840 650 1900 150
ISMIA-7
 
7 / 3 0,55 220V, 50Hz 2180 650 1900  
ISMIA-10
10 / 5 1,1 380V, 50Hz 1840 990 1925 300
ISMIA-15
 
15 / 7,5 1,1 380V, 50Hz 2180 990 1925  

Séria 3-5-7-10-15 v novom prevedení z nehrdzavejúcej ocele

ISMIA-15
 
15 / 7,5 0,75 380V, 50Hz 2330 800 2400/3400 510/740
ISMIA-20
20 / 10 0,75 380V, 50Hz 2330 800 2400/3400 600
ISMIA-30
30 / 15 1,5 380V, 50Hz 2330 1330 2400/3400 720/1020
ISMIA-40
40 / 20 2,2 380V, 50Hz 2330 1510 2400/3400 850/1510
ISMIA-60
60 / 30 2,25 380V, 50Hz 2330 1860 2400/3400 1150
ISMIA-100
100 / 50 3,0 380V, 50Hz 2330 2140 2400/3400 1300

Scalper – Jednositové predčističky rady OSCIA – DSCIA

PONUKA MOBILNÝCH PREDČISTIČIEK

OSCIA (jednositová) – DSCIA (dvojsitová)

Model čistenie /kalibrácia t/h Spotreba energie kW/h Rozmery v / mm/ Váha v /kg/
dĺžka šírka výška

JEDNOSITOVÁ – PREDČISTIČKA / Scalper

OSCIA-7
7 0,25 1220 568 545 125
OSCIA-15
15/7,5 0,37 1680 670 545 230
OSCIA-20
20/10 0,37 1680   545  
OSCIA-30
30/15 0,37 1680 1200 545 300
OSCIA-40
40/20 0,37 1680 1350 545 325
OSCIA-70 70/35 0,55 2152 1963 1025 410

DVOJSITOVÁ – PREDČISTIČKA / Scalper

DCSIA-10
10 0,55        
DCSIA-20
10 0,55 2385 2010 1725 350
DCSIA-40
15 0,55 3800 2010 1725 440

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

 • Jednositová predčistička Scalper OSCIA na predbežné čistenie  (voliteľné)
 • Zlučovače frakcií – žľabový systém alebo rúrový systém (voliteľné)
 • ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt (voliteľné)
 • Podávací valček pre rovnomerné rozloženie zrna (voliteľné) NOVINKA
Model bez predčističky OSCIA Model s predčističkou OSCIA + ZLF + zvody
      

Zlučovač frakcií – Žľabový systém

Zlučovač frakcií – Rúrový systém
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA K ČISTIČKÁM

Sada – V zvodov 3×2 (zlúčenie dvoch frakcií do jednej) + 1 (prvá frakcia-kamene)

Sada – U zvodov 3×2 (zlúčenie dvoch frakcií do jednej) + 1 (prvá frakcia-kamene)

ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt

 ISMIA-5 výstup frakcií držiak na vrecia

Podávací valček na rovnomerný posun zrna  ISMIA-5 výstup frakcií typ-V
Podstavec pod čističku Kryt násypky OSCIA
Informačný leták na stiahnutie
Odošlite vašu recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Recenzie

Nie sú žiadne recenzie ešte.

Hlavné Menu