Distribútor poľnohospodárskej techniky

BIG FORREST

BIG FORREST

Lesná fréza ORSI
BIG FORREST DT

Vhodný pre čistenie divokej vegetácie - drevina až do priemeru 35 cm
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter