Distribútor poľnohospodárskej techniky

W-FORREST

W-FORREST

Lesná fréza ORSI W-Forrest
W-Forrest

Vhodný pre čistenie a mulčovanie divokej vegetácie, kríkov, rastlín, konárov a iné - drevina až do priemeru 18 cm
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter