Distribútor poľnohospodárskej techniky

ISMIA 10

ISMIA 10

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter