Distribútor poľnohospodárskej techniky

ISMIA 40

ISMIA 40

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter