Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čističky obilia - aerodynamické

Čističky obilia - aerodynamické

Katalóg strojov > Čistenie plodín > Čističky obilia - aerodynamické

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter