Distribútor poľnohospodárskej techniky

Kosy bubnové

Kosy bubnové

Bubnová rotačná kosa
Mini a Mini Mini

Bubnová rotačná kosa je určená na kosenie trávy na malých trávnatých plochách
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter