Distribútor poľnohospodárskej techniky

Kosy diskové

Kosy diskové

Disková kosa OPTI CUT 320 TALEX
Z 302/3

Zadná disková kosa s pracovným záberom 3,2 m

Predná disková kosa FAST CUT 300
FAST CUT 300

Alternatíva k zadným žacím strojom alebo ako ideálny doplnok k nim

Disková kosa OPTI CUT
210, 250, 280, 320

Zadná disková kosa s pracovným záberom 2,1-3,00 m
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter