Distribútor poľnohospodárskej techniky

Lisy na okrúhle balíky

Lisy na okrúhle balíky

Lis na okrúhle balíky s variabilnou komorou
PZ 1832 PRIMA

Určený pre lisovanie sena, slamy a sena na senáž

Lis s pevnou lisovacou komorou
FARMA PLUS

Lis na okrúhle balíky o rozmeroch 120x120cm
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter