Distribútor poľnohospodárskej techniky

Lisy s variabilnou lisovacou komorou

Lisy s variabilnou lisovacou komorou

Lis na okrúhle balíky s variabilnou komorou
PZ 1832 PRIMA

Určený pre lisovanie sena, slamy a sena na senáž
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter