Distribútor poľnohospodárskej techniky

Mulčovanie nedopaskov

Mulčovanie nedopaskov

Mulčer ORSI Magnum
off-set Hardox

Vhodný na čistenie porastov a priekop - drevina až do priemeru 8 cm

Mulčer ORSI Primatist
Off-set Hardox

Vhodný na čistenie porastov a priekop - drevina až do priemeru 5-6 cm

Kladivkový mulčér LEOPARD/O
200,250,280

Rotačný kladivkový mulčér - drvič na úpravu strnísk po žatve, lúk a pasienok

Univerzálny drvič Leopard
160, 200, 250,280

Stroj určený na ničenie zvyškov po pozberových rastlinách a na rozdrvenie porastov stromov a kríkov
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter