Distribútor poľnohospodárskej techniky

SIPMA OZ 7500 TEKLA

SIPMA OZ 7500 TEKLA

Obaľovačka balíkov
OZ 7500 TEKLA

Obaľovačka okrúhlych - valcových balíkov
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter