Distribútor poľnohospodárskej techniky

Bubnový, prstový obracač - kondicionér

Bubnový, prstový obracač - kondicionér

Obracač - zhrabovač
Bocian 170-225

BOCIAN sa venuje príprave zelených hmôt na lisovanie siláže ako aj na zber krmovín
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter