Distribútor poľnohospodárskej techniky

Kliešte na hranaté balíky s min. zovretím 620mm a max. otvorením 2050mm

InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter