Distribútor poľnohospodárskej techniky

Valcovanie, drobenie, utužovanie pôdy

Valcovanie, drobenie, utužovanie pôdy

Katalóg strojov > Príprava a spracovanie pôdy > Valcovanie, drobenie, utužovanie pôdy

Úpravové valce Cambridge
Cambridge

Valce na predsejbovú a posejbovú úpravu a zarovnávanie pôdy

Lúčne valce
MORS

Valce pre utláčanie pôdy

Cambridge valce
HESTILE

Drobniace a utužovacie valce so záberom od 4,5-6,3m
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter