Distribútor poľnohospodárskej techniky

Hustosiate sejačky

Hustosiate sejačky

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Hustosiate sejačky

Pneumatická sejačka s predsejbovou prípravou
Salvis T

Sejačka jedným prejazdom zaisťuje predsejbovú prípravu pôdy, prípravu sejbového lôžka a spätné utuženie pôdy

Hustosiatá mechanická sejačka SN
SN

Hustosiata sejačka s nádstavbovým systémom

Bezorebná sejačka ÖZDÖKEN
MILENYUM

Bezorebná sejačka s pramým výsevom do strniska s možnosťou výsevu trávy
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter