Distribútor poľnohospodárskej techniky

Hustosiate sejačky pneumatické

Hustosiate sejačky pneumatické

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Hustosiate sejačky > Hustosiate sejačky pneumatické

Pneumatická sejačka s predsejbovou prípravou
Salvis T

Sejačka jedným prejazdom zaisťuje predsejbovú prípravu pôdy, prípravu sejbového lôžka a spätné utuženie pôdy
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter