Distribútor poľnohospodárskej techniky

Pneumatické sejacie stroje medziplodín

Pneumatické sejacie stroje medziplodín

Katalóg strojov > Sejacie stroje > Sejačky medziplodín > Pneumatické sejacie stroje medziplodín

Sejačka medziplodín
SP200

Sejačka na sejbu medziplodín

Sejačka APV na výsev medziplodín
PS 120,200,300 M1

Pneumatické sejačky na výsev rôznych typov medziplodín
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter