Distribútor poľnohospodárskej techniky

Všeobecné vyhlásenie

 

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Inter Agro spol. s r.o. (ďalej len " Inter Agro") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Inter Agro. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Inter Agro zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Inter Agro si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Inter Agro alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Inter Agro. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Inter Agro.

InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter