Aerodynamické čističky

Verzia 2

Predstavujeme novinku v čistení a kalibrácii osiva  na základe objemovej hmotnosti zrna. V ponuke sú aerodynamické čističky s výkonom od 5 ton až po 100 t/h. Čistota a kvalita plodín a osív na výstupe je výrazne vyššia ako pri iných dostupných sitových čističkách.

3D video aerodynamickej čističky: videoukážku 

Hlavné Menu