Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čistenie, mulčovanie

Čistenie, mulčovanie

Katalóg strojov > Čistenie, mulčovanie

Mulčer ORSI Magnum
off-set Hardox

Vhodný na čistenie porastov a priekop - drevina až do priemeru 8 cm

Mulčer ORSI Primatist
Off-set Hardox

Vhodný na čistenie porastov a priekop - drevina až do priemeru 5-6 cm

Lesná fréza ORSI W-Forrest
W-Forrest

Vhodný pre čistenie a mulčovanie divokej vegetácie, kríkov, rastlín, konárov a iné - drevina až do priemeru 18 cm

Kladivkový mulčér LEOPARD/O
200,250,280

Rotačný kladivkový mulčér - drvič na úpravu strnísk po žatve, lúk a pasienok

Mulčovač ECO
ECO 100, 135, 150

Mulčovanie mestských zelených plôch, ciest, ako aj v sadov alebo menších fariem

Univerzálny drvič Leopard
160, 200, 250,280

Stroj určený na ničenie zvyškov po pozberových rastlinách a na rozdrvenie porastov stromov a kríkov

Bubnový štiepkovač s vlastným motorom
SKORPION 160 R

Stroj určený na drvenie štiepky konárov a guľatiny do priemeru 18 cm

Bubnový štiepkovač s pohonom traktora
SKORPION 280 RBG

Stroj určený na drvenie štiepky konárov a guľatiny do priemeru 18 cm

Bubnový štiepkovač s vlastným motorom
SKORPION 280 SDBG

Stroj určený na drvenie štiepky konárov a guľatiny do priemeru 18 cm

Kladivkové mulčovače
LEOPARD RB

Určené na práce súvisiace s údržbou komunálnej infraštruktúry, mestskej zelene a v sadoch a zalesnených oblastiach.

Lesná fréza ORSI
BIG FORREST DT

Vhodný pre čistenie divokej vegetácie - drevina až do priemeru 35 cm
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter