Distribútor poľnohospodárskej techniky

Čistenie plodín

Čistenie plodín

Katalóg strojov > Čistenie plodín

Čistička obilia - aerodynamická
ISMIA

Čistička obilia-kalibrácia plodín prúdom vzduchu

Morička osiva
AGATA

Rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Mobilná rotačná morička
Amela

Mobilná rotačná morička s výkonom od 2 do 6 t/h

Dávkovacia rotačná morička
AL 50 P

Dávkovacia rotačná morička s výkonom do 1 t/h

Rotačná morička
HANKA 10 S-25W

Morička určená pre plne automatizované technologické linky

Bubnová čistička
RBSIA 40-230 t/h

Bubnové čističky na čistenie vštkých obilovín kukurice a pod.

Šneková morička obilia - zrnín
PNS-3 Farmár

Šneková morička pre aplikáciu ochranných látor obilnín - zrnín

Šneková morička obilia - zrnín
PNS- 3 Farmár BigBag

Šneková morička pre aplikáciu ochranných látok obilnín - zrna s vrecovaním do BigBag

Šneková morička obilia - zrnín
PNS-5

Šneková morička pre aplikáciu ochranných látok obilnín - zrna

Šneková morička obilia - zrnín
PNS-5-01 BigBag

Šneková morička pre apúlikáciu ochranných látok obilnín - zrna do BigBag
InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter