Distribútor poľnohospodárskej techniky

Profesionálne čistenie a kalibrácia osiva priamo u Vás doma...

 

Profesionálna kalibrácia a morenie osiva priamo u Vás na princípe objemovej hmotnosti.

Viac na telefonickom kontakte 0907 735 914, alebo na našej stránke v kategórii  čistenie plodín - aerodynamické čističky.

 

 

 

 

InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter