Distribútor poľnohospodárskej techniky

Nájdete v katalógu
Objemový príves

S možnosťou adaptéra na rozmetanie a systémom posuvnej steny

InterAgro Facebook stránka
InterAgro Youtube kanál
InterAgro Twitter