Je univerzálnym zariadením na čistenie osiva ľubovoľnej plodiny. V závislosti od výberu sita môže separátor vykonávať predprimárne, primárne, sekundárne čistenie a kalibráciu osiva. Meniteľný uhol sklonu a rýchlosť otáčania bubna umožňujú presné prispôsobenie akejkoľvek kultúre, aby sa zvýšila účinnosť práce aj s vlhkým a silne vypáleným zrnom.

Hlavné Menu