Vzduchové čistička obilia ISMIA

Skladom, dostupné k dodaniu

Vzduchová čistička obilia – zrnín, kalibrácia osiva na princípe objemovej hmotnosti zrna.

Zariadenia na čistenie obilia model ISMIA.

Inter Agro spol.s r.o. ponúka celý rad vzduchových čističiek rady ISMIA na čistenie zrna, ktoré sa dajú použiť ako na malej farme, tak aj vo výrobných linkách. Nech už je pred Vami akákoľvek úloha: predbežné, primárne, sekundárne čistenie alebo kalibrácia semien – sme schopní ponúknuť k tomu zariadenie s bohatou výbavou, ktorá ju ľahko vyrieši. 

Model bez predčističky OSCIA Model s predčističkou OSCIA + ZLF + zvody
      

Zlučovač frakcií – Žľabový systém

Zlučovač frakcií – Rúrový systém

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť modernizovaný a vylepšený separátor – čističku zrna ISMIA s jednositovou predčističkou OSCIA.

 • Jednositová predčistička Scalper OSCIA na predbežné čistenie  (voliteľné)
 • Modernizovaný vzduchový systém prúdenia vzduchu (zníženie spotreby energie až o 50% voči predchádzajúcim modelom)
 • Zvýšenie objemu zásobníka na zrno
 • Zlučovače frakcií – žľabový systém alebo rúrový systém (voliteľné)
 • ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt (voliteľné)
 • Podávací valček pre rovnomerné rozloženie zrna (voliteľné) NOVINKA
 • Viac v ponuke príslušenstvo

Pridanie predčistiacej jednositovej jednotky (scalpera OSCIA) do separátora zrna ISMIA umožňuje rozšíriť jej funkčnosť a vykonať plnohodnotné primárne čistenie/kalibráciu zrna jedným úkonom. Predtým to bola takmer nemožná úloha, pretože veľké nečistoty spadali do komoditnej frakcie. Scalper – predčistička OSCIA je nainštalovaná na násypke zariadenia na čistenie zrna ISMIA a je ovládaná z hlavného ovládacieho panela (v ponuke aj ako samostatná jednotka). Má jednoduchý a spoľahlivý dizajn. Poskytuje vysokú účinnosť odstraňovania veľkých nečistôt. PRINCÍP PRÁCE ČISTIČKY ISMIA a SEPARÁTORA ZRNA OSCIA zhliadni tu. Činnosť separátora ISMIA má za cieľ zmeniť trajektóriu voľného pádu prúdu zrna vzduchu vytvoreného turbínou a ďalšie rozdelenie východiskového materiálu na frakcie v závislosti od jeho hmotnosti, veľkosti a tvaru zrna. Zrno sa privádza do násypky, distribuuje sa po celej svojej šírke pod svojou vlastnou hmotnosťou a prúdi rovnomerným prúdom do separačnej komory. Tu sú častice zrna oddelené a rozdelené do frakcií a pomocou nastaviteľných klapiek 1-6 sa jemne doladzujú výstupy frakcií). Každá frakcia môže byť upravená podľa individuálnych potrieb užívateľa. NEUSTÁLE INOVOVUJEME. Nová konštrukcia turbíny so zložitejším a technologickejším vyrovnávacím zariadením (zmena turbolentného vzduchu na lineárny viď. 3D video) poskytuje ideálne rozdelenie prúdu vzduchu a oveľa lepšiu uniformitu separácie. Ako doplnkovú výbavu je možné nainštalovať separátor OSCIA (jednoroštová predčistička) na čističku ISMIA (čistenie aj plodín ako – mak, facélia, ľan, ostropestrec mariánsky, horčica, repka, EKO pšenica, pšenica, sója, jačmeň, kukurica, slnečnica a podobné zrná). Pre zabezpečenie 100% výkonu separátora ISMIA je potrebné usporiadať prívod a odvod zrna, pre zachovanie uvádzaných výkonov. Na zvýšenie produktivity a kvality čistenia odporúčame aplikovať ISMIA čističky v kombinácii s predčističkou OSCIA.

Odkaz Na Naše Videá YouTube:

Čistenie a morenie jačmeňa, Čistenie a morenie pšenice, Čistenie a morenie sóje, Čistenie maku, Čistenie EKO Pšenice, Čistenie Lupiny Bielej, Kalibrácia Zrna Pšenice ISMIA-5 Morenie PNSh-3.01 BigBag

Jemné čistenie a triedenie zrna

Stroje na separáciu obilia – ISMIA čistia a triedia všetky druhy plodín, alebo sypkého  materiálu. Stabilný prúd vzduchu udržuje konzistentný čistiaci účinok počas celého procesu. Tieto stroje oddeľujú ľahké a ťažké nečistoty a triedia úlomky, poškodené a ľahké semená od vysokokvalitných semien, všetko v jednom jedinom kroku. Je to dôležité, pretože sejba najschopnejších semien zlepší výnosy až o 30% a pomôže plodine dozrieť skôr a rovnomerne. Predaj vysokokvalitného osiva za prémiovú cenu, ktorá by sa inak predávala za komoditnú cenu môže pre plodinu predstavovať pridanú hodnotu. Mnoho poľnohospodárov nielen ušetrí peniaze, ale pri použití separátora ISMIA zarába dodatočný príjem. Naše vzduchové čističky prinášajú veľkú hodnotu takmer každému poľnohospodárovi, ktorý pestuje obilie – strukoviny a iné špeciálne plodiny (mak, facélia, tráva, ostroestrec mariánsky, ľan a iné.

Čistenie na sitových čističkách

Čistenie na vzduchovej čističke ISMIA

Hlavnou nevýhodou sitových čističiek je triedenie zrna len podľa jeho veľkosti. Nie sú schopné vytriediť zrno podľa jeho objemovej hmotnosti, ale len veľkostne čím dochádza pri čistení zrna na osivo s obsahom zŕn napadnutých škodcom alebo chorobou čím sa pri sejbe rovno zavádza do pôdy čo sa neskôr odzrkadľuje na kvalite porastu. Viď foto.

Pri čistení  obilia na osivo len pomocou sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Vzduchové čističky rady ISMIA oddeľujú zrno podľa jeho objemovej hmotnosti prúdením vzduchu po jeho vstupe do komory. Takto zíkavame frakcie pri ktorých osivový materiál je pozbavený chorého a škodcom napadnutého zrna osiva.

Zvýšenie výnosu, pridanie zisku

Čistenie obilia a stukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody:

• Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 99%

• Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr

• Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám

 • Výnosy sa zvyšujú až o 30% 

Viď foto. Overené u naších zákazníkov.

Odstránenie nežiadúcich elementov zvýši hodnotu plodiny.

Triedenie zŕn a predaj najkvalitnejších semien prinesie prémiovú cenu. Odstránenie chorých jedincov z plodiny bude pre Vás prínosom.

Na obrázku vľavo je vidieť ako zrno s čiastočným poškodením je oddeľované od zdravých semien. Deje sa tak preto, že objavujúce sa poškodenia, spôsobené hmyzom, baktériami alebo mechanickým poškodením vedú k zníženiu jeho hmotnosti. Pri separácii zŕn na sitách s čiastočným poškodením prechádzajú so zdravou frakciou, pretože ich rozmer sa nemení. To môže byť jasne vidieť na obrázku vpravo.

Oddeľovanie podľa hmotnosti zrna prúdením vzduchu

 • Najťažšie nečistoty ako sú kamene, špina a iné častice odpadu  padajú do výstupu – frakcie 1.
 • Semená s najvyššou hmotnosťou padajú do 2 a 3 frakcie. Toto je najlepšia voľba pre sejbu semien najvyššej kvality s najvyššou hodnotou klíčivosti a hmotnosti zrna.
 • Semená so strednou hmotnosťou padajú do 4 a 5 frakcie. Sú vhodné pre potravinové alebo komoditné obilie.
 • Semená s najnižšou hmotnosťou a poškodené zrná – semená padajú do 6 a 7 frakcie. Zrno z týchto frakcií  je navhodnejšie na skrmovanie.
 • Prach, plevy a ďalšie ľahké nečistoty sa odvádzajú prúdom vzduchu mimo komory (frakcií)  ISMIA separátora  a smerujú cez výstupný komín na vytvorené zberné miesto.
 • V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Minimálna údržba stroja

Motor, ktorý poháňa špeciálny ventilátor – turbínu je jedinou pohyblivou časťou čističky ISMIA. Jediné sito v prípade výbavy scalpera – predčističky OSCIA je ľahko vymeniteľné a takmer bez údržby, pretože stroj používa len vzduch, ktorý ovplyvňuje separáciu – čistenie. Neexistujú žiadne mazacie miesta a niesú potrebné žiadne náhradné diely. Pri zmene plodiny sa vyžaduje vyčistenie ciest čističky a motorov pmocou vzduchu.

Zásady používania separátorov

ISMIA separátor je stroj na vstupné čistenie (predčistenie) – čistenie – kalibráciu zrna akýchkoľvek rastlinných kultúr. Separátor ISMIA vykonáva spracovanie separovaného materiálu s rozdelením na frakcie podľa typu stroja zlúčením vždy 4 základných: 1. Ťažký odpad (kamene, hlina) 2. Kalibrovaná frakcia (najťažšie zrná) 3. Komerčná komodita 4. Odpad alebo kŕmna frakcia. V prípade výbavy OSCIA odvod hrubých nečistôt.

Proces čistenia zrna si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Inter Agro. Všetky separátory – čističky sú lakované práškovým smaltovaním, ktoré zaručuje bezkoróznosť po dlhú dobu ich používania. Všetky separátory sú certifikované certifikátom CE. Separátory sa už niekoľko rokov predávajú do Spojených štátov a krajín Európy.

NAŠE ODLIŠNOSTI – VAŠA SPOKOJNOSŤ

Prvá vec, ktorej je potrebné venovať pozornosť voči konkurenčným strojom, je šírka stroja. Pretože produktivita stroja závisí hlavne od šírky separačnej komory. Čím je výšší výkon čističky, tým je stroj širší a tým je tenšia vrstva zrna, ktorá prichádza z násypky do separačnej komory. Keď je vrstva zrna silná (hrubá), kvalita oddelenia – separácie je zlá – nekvalitná. Naša ISMIA-15 má rovnakú šírku ako niektoré konkurenčné čističky pod naším označením ISMIA-30.

Nízka spotreba energie

Separátory – čističky ISMIA sú majstri v úspore elektrickej energie až o 50% menej ako predchádzajúce modely (viď tabuľky). Majú najnižšiu spotrebu energie na tonu vyčisteného obilia zo všetkých podobných strojov na trhu. Aerodynamika je v takýchto strojoch veľmi dôležitá. Nestačí vháňať prúdenie vzduchu do separačnej komory. Taký tok bude turbulentný a posunie sa v smere otáčania obežného kolesa (ventilátora), čo znamená, že rýchlosť a tlak vzduchu sa budú líšiť v rôznych stranách separačnej komory, čo povedie k rozdielu v separácii zrna na rôznych stranách separačnej komory. Preto vysokú úlohu hrá stabilizácia – premena prietoku z turbolentného na lineárny vzduch,  kde u konkurenčných nie sú žiadne aerodynamické prvky.

Riešenie na odstránenie chorého zrna z čisteného materiálu alebo škodcov

 • Riešenie na odstránenie chorého zrna z čistého materiálu (Aflatoxín, námeľ, fusárium, vomitoxín a iné choroby môžu byť výrazne znížené na prijateľnú úroveň. Tým sa z bezcennej plodiny stáva cenná komodita.
 • V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Zvýšenie výnosu, pridanie zisku

Čistenie obilia a strukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody:

 • Výnosy sa zvyšujú až o 30% a  viac
 •  Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám
 •  Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 96%
 •  Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr

Získajte efektívnosť vo výrobe

Pri čistenií  obilia na osivo len pomocou gravitačného stola, alebo sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Užívateľsky jednoduchá obsluha

Pozískaní praxe ovládania stroja po jeho zaškolení k obsluhe (ŠTANDARD) ho môže obsluhovať takmer ktokoľvek bez ďalšieho špeciálneho školenia. Frekvenčný menič (FM) umožňuje rýchlu a ľahkú zmenu medzi čistenými plodinami na doladenie parametrov separácia. Umožňuje jemné spúšťanie a zastavenie stroja. Smer vzduchu je reverzibilný pre samočistenie. Rýchlosť čistenia zrna  je založená napr. pri pšenici obsahujúcej 13% vlhkosti. Sila vzduchu sa môže líšiť v závislosti od druhu plodiny, obsahu vlhkosti, množstva cudzích elementov a ďalších faktorov. Modely separátorov – čističiek ISMIA sa pohybujú výkonom od 3 ton za hodinu do 60 ton za hodinu. Dimenzovanie – výber stroja pre Vaše potreby  je jednoduchý pomocou rôznych modelov.

Pšenica Zasušená Pšenica Jačmeň Repka Sója Kukurica

 Výhody Našich Vzduchových Čističiek  ISMIA

Čistenie obilia a stukovín na osivo pomocou separátora ISMIA vytriedi osivo najvyššej kvality s najväčšou objemovou hmotnosťou. Výsledkom sú nasledujúce výhody:

• Klíčenie je rovnomerné a semeno je životaschopné až do 99%

• Rovnomerné dozrievanie plodiny až o týždeň skôr

• Zdravšia plodina s lepšou odolnosťou voči chorobám

• Výnosy sa zvyšujú až o 30% 

• V uskladnenom obilí sú najvážnejšími škodcami plocháč skladový (Oryzaephilus surinamensis), múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) a rušník skladový (Trogoderma granarium). Naším separátorm je možné zbaviť sa týchto škodcov práve princípom čistenia prúdom vzduchu.

Oddeľovanie podľa hmotnosti zrna prúdením vzduchu

 • Najťažšie nečistoty ako sú kamene, špina a iné častice odpadu  padajú do výstupu – frakcie 1.
 • Semená s najvyššou hmotnosťou padajú do 2 a 3 frakcie. Toto je najlepšia voľba pre sejbu semien najvyššej kvality s najvyššou hodnotou klíčivosti a hmotnosti zrna.
 • Semená so strednou hmotnosťou padajú do 4 a 5 frakcie. Sú vhodné pre potravinové alebo komoditné obilie.
 • Semená s najnižšou hmotnosťou a poškodené zrná – semená padajú do 6 a 7 frakcie. Zrno z týchto frakcií  je navhodnejšie na skrmovanie.
 • Prach, plevy a ďalšie ľahké nečistoty sa odvádzajú prúdom vzduchu mimo komory (frakcií)  ISMIA separátora  a smerujú cez výstupný komín na vytvorené zberné miesto.

Čistenie na sitových čističkách

Čistenie na vzduchovej čističke ISMIA

 

Triedenie zŕn a predaj najkvalitnejších semien prinesie prémiovú cenu. Odstránenie chorých jedincov z plodiny bude pre Vás prínosom.

Na obrázku vľavo je vidieť ako zrno s čiastočným poškodením je oddeľované od zdravých semien. Deje sa tak preto, že objavujúce sa poškodenia, spôsobené hmyzom, baktériami alebo mechanickým poškodením vedú k zníženiu jeho hmotnosti. Pri separácii zŕn na sitách s čiastočným poškodením prechádzajú so zdravou frakciou, pretože ich rozmer sa nemení. To môže byť jasne vidieť na obrázku vpravo.

Minimálna údržba stroja

Motor, ktorý poháňa špeciálny ventilátor – turbínu je jedinou pohyblivou časťou čističky ISMIA. Jediné sito v prípade výbavy scalpera – predčističky OSCIA je ľahko vymeniteľné a takmer bez údržby, pretože stroj používa len vzduch, ktorý ovplyvňuje separáciu – čistenie. Neexistujú žiadne mazacie miesta a niesú potrebné žiadne náhradné diely. Pri zmene plodiny sa vyžaduje vyčistenie ciest čističky a motorov pmocou vzduchu.

Nízka spotreba energie

Separátory – čističky ISMIA sú majstri v úspore elektrickej energie až o 50% menej ako predchádzajúce modely (viď tabuľky). Majú najnižšiu spotrebu energie na tonu vyčisteného obilia zo všetkých podobných strojov na trhu. Aerodynamika je v takýchto strojoch veľmi dôležitá. Nestačí vháňať prúdenie vzduchu do separačnej komory. Taký tok bude turbulentný a posunie sa v smere otáčania obežného kolesa (ventilátora), čo znamená, že rýchlosť a tlak vzduchu sa budú líšiť v rôznych stranách separačnej komory, čo povedie k rozdielu v separácii zrna na rôznych stranách separačnej komory. Preto vysokú úlohu hrá stabilizácia – premena prietoku z turbolentného na lineárny vzduch,  kde u konkurenčných nie sú žiadne aerodynamické prvky.

Získajte efektívnosť vo výrobe

Pri čistenií  obilia na osivo len pomocou gravitačného stola, alebo sitových čističiek môže stále v semenách zanechať 10% naštiepených, ľahkých alebo poškodených semien, ktoré nebudú klíčiť. Keď si  to  premietneme na  1000 hektárov je 100 hektárov vysiatých semien zbytočných. Je to strata peňazí, práce a inými zdrojmi na ošetrenie semien, hnojenie a obhospodarovanie , pokiaľ sa tieto neživotaschopné semená neodstránia.

Užívateľsky jednoduchá obsluha

Pozískaní praxe ovládania stroja po jeho zaškolení k obsluhe (ŠTANDARD) ho môže obsluhovať takmer ktokoľvek bez ďalšieho špeciálneho školenia. 

Vzduchové Čističky – Separátory rady ISMIA 

PONUKA AERODYNAMICKÝCH SEPARÁTOROV

Model

čistenie /kalibrácia t/h

Spotreba energie

kW/h

Rozmery v

/ mm/

Váha v /kg/

dĺžka

šírka

výška

Séria ŠTANDARD 

ISMIA-3

3 / 1,5

0,1-0,55

220V, 50Hz

1615

390

1885

135

ISMIA-5

5 / 2,5

0,1-0,55

220V, 50Hz

1870

500

1800

150

ISMIA-10

5 / 10

0,1-1,1

380V, 50Hz

1900

960

1800

300

Séria PROFI

ISMIA-3

3 / 1,5

0,1-0,55

220V, 50Hz

1615

390

1885

135

ISMIA-5

5 / 2,5

0,1-0,55

220V, 50Hz

2125

550

1885

180

ISMIA-15

15 / 7,5

0,1-0,75

380V, 50Hz

3400

800

2400

510

ISMIA-30

30 / 15

0,1-1,5

380V, 50Hz

3400

1330

2400

720

ISMIA-40

40 / 20

2,2

380V, 50Hz

3400

1510

2400

850

ISMIA-60

60 / 30

2,25

380V, 50Hz

3400

1860

2400

1150

 

Scalper – Jednositové predčističky rady OSCIA – DSCIA

PONUKA MOBILNÝCH PREDČISTIČIEK

OSCIA (jednositová) – DSCIA (dvojsitová)

Model

čistenie /kalibrácia t/h

Spotreba energie

kW/h

Rozmery v

/ mm/

Váha v /kg/

dĺžka

šírka

výška

JEDNOSITOVÁ – PREDČISTIČKA / Scalper

OSCIA-5

5/3

0,25

1220

568

545

125

OSCIA-15

15/7,5

0,37

1680

670

545

230

OSCIA-20

20/10

0,37

1680

 

545

 
OSCIA-30

30/15

0,37

1680

1200

545

300

OSCIA-40

40/20

0,37

1680

1350

545

325

OSCIA-70

70/35

0,55

2152

1963

1025

410

DVOJSITOVÁ – PREDČISTIČKA / Scalper

DCSIA-10 new
           
DCSIA-20 new
           
DCSIA-20

10

0,55

2385

2010

1725

350

DCSIA-40

15

0,55

3800

2010

1725

440

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

 • Jednositová predčistička Scalper OSCIA na predbežné čistenie  (voliteľné)
 • Zlučovače frakcií – žľabový systém alebo rúrový systém (voliteľné)
 • ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt (voliteľné)
 • Podávací valček pre rovnomerné rozloženie zrna (voliteľné) NOVINKA
Model bez predčističky OSCIA Model s predčističkou OSCIA + ZLF + zvody
      

Zlučovač frakcií – Žľabový systém

Zlučovač frakcií – Rúrový systém

 

PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA K ČISTIČKÁM

Sada – V zvodov 3×2 (zlúčenie dvoch frakcií do jednej) + 1 (prvá frakcia-kamene)

Sada – U zvodov 3×2 (zlúčenie dvoch frakcií do jednej) + 1 (prvá frakcia-kamene)

ZLF – zachytávač ľahkých nečistôt

 ISMIA-5 výstup frakcií držiak na vrecia

Valček na rovnomerný posun zrna  ISMIA-5 výstup frakcií typ-V

 

Informačný leták na stiahnutie
Odošlite vašu recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Recenzie

Nie sú žiadne recenzie ešte.

Hlavné Menu