RUNNER  je univerzálne náradie v oblasti nasadenia pri spracovaní strniska, zapracovávania hnojovice, zeleného hnojenia ale rovnako aj pri príprave sejbového lôžka v ľahkých a stredných pôdach. Má široké spektrum pracovných operácií od podmietky, až po hĺbkové kyprenie.

Viacúčelový agregát GRIZZLY nachádza uplatnenie pri bezorebnej príprave pôdy. Stroj má vlastnosti diskových brán a radličkového kultivátora, vďaka čomu sú ideálne stroje na dokonalé obrábanie pôdy na jeden prejazd. Ocenia sa najmä pri obrábaní strniska s veľkým množstvom zberových zbytkov, ako je to napríklad po zbere zrna kukurice alebo slnečnice.

Hlavné Menu