Cambridge valce sú určené k dodatočnému spracovaniu pôd pred sejbou, a to hlavne v ťažko spracovateľných suchých podmienkach. Slúžia k urovnaniu povrchu, rozdrobeniu hrúd a obnovenie kapilarity pôdy. Stroj je možné použiť aj po zasiatí na utuženie pôdy. Takto vykonaná pracovná operácia zvyšuje pravidelnosť vzchádzania osiva a následne zrýchlenie vegetácie.

Hlavné Menu