Dlátový pluh – podryvák je určený na hĺbkové spracovanie a kyprenie pôdy do hĺbky až 55 centimetrov pre poľnohospodárov s výkonovou triedou traktorov od 210 KS. Kyprením pomocou dlátového pluhu sa dosiahne ideálne kyprej pôdnej štruktúry s dostatkom pórov na pohyb vody, vzduchu a živín.
Spracovanie pôdy pomocou dlátového pluhu je možné využiť ako náhradu klasickej orby s nižšou ťahovou náročnosťou, spotrebou paliva a vyšším výkonom.

Hlavné Menu