Mulčovač DMMIA je trojrotorový polonesený mulčovač určený k mulčovaniu trvalých trávnatých porastov, rastlinných zbytkov na ornej pôde po kukurici, slnečnici, obilí a ďalších plodinách a  náletových drevín. Mulčovanie je vhodné vykonávať pri údržbe pozemkov na zamedzenie rozvoja rastu burín a náletových drevín. V manažmente pozberových zvyškov je mulčovaním dôležitým nástrojom, ako lacno a kvalitne pripraviť pozemok po zbere predplodiny pre následnú pracovnú operáciu – dôjde k skráteniu a nadrveniu rastlinných zvyškov a umožní sa tak ich rýchlejší rozklad. Mulčovanie je aj cestou mechanickej likvidácie škodcov, napríklad zavíjača kukuričného, v strnisku po zbere kukurice.

Hlavné Menu