Postranný Svahový – Priekopový mulčovač určené na práce súvisiace s údržbou komunálnej infraštruktúry, mestskej zelene a v sadoch a zalesnených oblastiach. Stranový priekopový mulčovač je vhodný pre mulčovanie v poľnohospodárske, a to predovšetkým úžitkovej pôdy, so sklonom od -50 ° až do +90°.

Hlavné Menu