Ťahané Mulčovače s horizontálnou osou rotácie sú navrhnuté na intenzívne mulčovanie rastlinných zvyškov, slnečnice, kukurice, pasienkov a iných úprav. Mulčovače patria medzi najvýkonnejšie PROFESIONÁLNE mulčovače v ponuke. Sú vhodné pre väčších poľnohospodárov, poľnohospodárske podniky a podniky poskytujúce služby. Hydraulické skladanie oboch mulčovacích jednotiek je hydraulicky istené proti otvoreniu do prepravnej polohy. Postranný Svahový – Priekopový mulčovač určené na práce súvisiace s údržbou komunálnej infraštruktúry, mestskej zelene a v sadoch a zalesnených oblastiach.

Hlavné Menu