Postranný Svahový – Priekopový mulčovač určené na práce súvisiace s údržbou komunálnej infraštruktúry, mestskej zelene a v sadoch a zalesnených oblastiach.

Hlavné Menu